Pri tvorbe webu sa neraz stretneme s problémom, že dáta – v našom prípade texty nie sú v rovnakom tvare. Väčšinou sa jedna o obsah vytvorený používateľom, alebo napríklad aj produkty na e-shope.

Našťastie už existuje CSS vlastnosť (property) s názvom line-clamp. v praxi ju môžeme využiť takto:

overflow: hidden;
display: -webkit-box;
line-clamp: 2;
-webkit-line-clamp: 2; 
-webkit-box-orient: vertical;

Hodnota line-clamp nám samozrejme vyjadruje počet riadkov. Tu je aj komplexnejšia ukážka. Podpora prehliadačov je vyše 97%.