Pri prekladaní článku alebo stránky pomocou Polylang sa nám vytvorí prázdny článok alebo stránka narozdiel od pro verzie. Avšak sa dá táto funkcionalita získať pomocou jednoduchého snippetu na skopírovanie kontextu z pôvodného článku resp. stránky.

function saxa_editor_content($content)
{
  if (isset($_GET['from_post'])) {
    $my_post = get_post($_GET['from_post']);
    if ($my_post)
      return $my_post->post_content;
  }
  return $content;
}
add_filter('default_content', 'saxa_editor_content');

function saxa_editor_title($title)
{
  if (isset($_GET['from_post'])) {
    $my_post = get_post($_GET['from_post']);
    if ($my_post)
      return $my_post->post_title;
  }
  return $title;
}
add_filter('default_title', 'saxa_editor_title');

Tieto dva filtre prekopírujú pôvodný názov a kontextu. Ak neviete, ako vložiť snippety, pozrite si tento článok.